เครื่องมือ ช่าง บริษัท ส.ชัยเจริญทรัพย์ ซัพพลาย จำกัด

บริษัท ส.ชัยเจริญทรัพย์ ซัพพลาย จำกัด
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับขายสินค้า ฮาร์ดแวร์ ให้กับโรงงงานอุตสาหกรรม และสี ทาอาคาร ทำงาน 7.50 -17.00 น วันจันทร์-เสาร์ ตั้งอยู่ติดถนน บางนา-ตราด กม.25 (ขาเข้ากทม) ต้องการพนักงานที่มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน กระตือรือร้น ความคล่องตัว และมนุษย์สัมพันธ์ดี ในหลายตำแหน่ง

พนักงานขับรถกระบะ/พนักงานขับรถมอเตอร์ไซต์
อัตรา : 2
เงินเดือน :
 • ตามตกลง
 • สถานที่ทำงานสำนักงานอยู่ติดถนน บางนา-ตราด กม.25 (ขาเข้ากทม.)สมุทรปราการ
  รายละเอียดของงาน : ตรวจสอบสินค้าก่อนออกจากบริษัท
  จัดส่งสินค้า
  วางบิล-เก็บเช็ค
  คุณสมบัติผู้สมัคร :
  •เพศ ชาย
  •อายุ 20-27 ปี
  •วุฒิการศึกษา ม.3.ขึ้นไป ทุกสาขา
  •มีความคล่องตัว
  •มีใบขับขี่
                    รายละเอียดงาน

  เจ้าหน้าที่การตลาด
  อัตรา : 1
  เงินเดือน :
 • ตามตกลง
 • สถานที่ทำงานสำนักงานอยู่ติดถนน บางนา-ตราด กม.25 (ขาเข้ากทม.)สมุทรปราการ
  รายละเอียดของงาน : โทรแนะนำบริษัท
  ส่ง Cattalog
  ทำโปรโมชั่น
  ทำรายการสินค้าใหม่
  ติดตาม Orderเก่า
  post net
  ทำโฆษณา
  ประชาสำพันธ์
  ออกหาลูกค้า (ถ้าขับรถได้)
  คุณสมบัติผู้สมัคร :
  •เพศ ชาย/หญิง
  •อายุ 20-29 ปี
  •วุฒิการศึกษา ม.6/ปวช.ขึ้นไป ทุกสาขา
  •มีทักษะในการพูดจูงใจ และสร้างความน่าสนใจ
  •มีความขยัน อดทน กระตือรือล้น ความคล่องตัวและมนุษย์สัมพันธ์ดี
  •สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Word Excel ได้คล่อง
  •หากมีประสบการณ์ในการขายสินค้าทางโทรศัพท์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
                    รายละเอียดงาน

  พนักงานขาย สี ทาอาคารและสีอุตสาหกรรม
  อัตรา : 3
  เงินเดือน :
 • ตามตกลง
 • สถานที่ทำงานสำนักงานอยู่ติดถนน บางนา-ตราด กม.25 (ขาเข้ากทม.)สมุทรปราการ
  รายละเอียดของงาน : แนะนำ จำหน่วยสินค้า
  ดูแลและบริการหลังการขาย
  หาลูกค้ารายใหม่ๆให้กับบริษัท
  จัดทำรายงานการขายรายวันและรายเดือน
  คุณสมบัติผู้สมัคร :
  •เพศ ชาย /อายุ 20-29 ปี
  •วุฒิการศึกษา ม.6/ปวช.ขึ้นไป ทุกสาขา หรือกำลังศึกษา
  •มีบุคลิกภาพดี มี Service mind มีใจรักงานขาย
  •มีความขยัน อดทน กระตือรือล้นและมนุษย์สัมพันธ์ดี
  •สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Word Excel ได้
  •มีพาหนะส่วนตัว พร้อมใบขับขี่
  •สามารถเดินทางได้ ในเขตจังหวัดสมุทรปราการและใกล้เคียง
  •หากมีประสบการณ์/มีความรู้เกี่ยวกับ สี จะได้รับพิจาณาเป็นพิเศษ
                    รายละเอียดงาน

  พนักงานขายสินค้า ฮาร์ดแวร์
  อัตรา : 3
  เงินเดือน :
 • ตามตกลง
 • สถานที่ทำงานสำนักงานอยู่ติดถนน บางนา-ตราด กม.25 (ขาเข้ากทม.)สมุทรปราการ
  รายละเอียดของงาน : แนะนำ จำหน่วยสินค้า
  ดูแลและบริการหลังการขาย
  หาลูกค้ารายใหม่ๆให้กับบริษัท
  จัดทำรายงานการขายรายวันและรายเดือน
  คุณสมบัติผู้สมัคร :
  •เพศ ชาย/หญิง /อายุ 20-29 ปี
  •วุฒิการศึกษา ม.6/ปวช.ขึ้นไป ทุกสาขา หรือกำลังศึกษา
  •มีบุคลิกภาพดี มี Service mind มีใจรักงานขาย
  •มีความขยัน อดทน กระตือรือล้นและมนุษย์สัมพันธ์ดี
  •สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Word Excel ได้
  •มีพาหนะส่วนตัว พร้อมใบขับขี่
  •สามารถเดินทางได้ ในเขตจังหวัดสมุทรปราการและใกล้เคียง
  •หากมีประสบการณ์/มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือ วัสดุ สำหรับอุตสาหกรรม จะได้รับพิจาณาเป็นพิเศษ
                    รายละเอียดงาน

  ธุรการขาย /Customer Service / ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงานขาย
  อัตรา : 2
  เงินเดือน :
 • ตามตกลง
 • สถานที่ทำงานสำนักงานอยู่ติดถนน บางนา-ตราด กม.25 (ขาเข้ากทม.)สมุทรปราการ
  รายละเอียดของงาน : ดูแลลูกค้าของบริษัท
  รับคำสั่งซื้อ
  ออก Invoice
  จัดทำใบเสนอราคา
  ให้บริการหลังการขาย
  รับขอร้องเรียนและประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหา
  ทำวางบิล
  คุณสมบัติผู้สมัคร :
  •เพศ ชาย/หญิง
  •อายุ 20-25 ปี
  •วุฒิการศึกษา ม.6/ปวช.ขึ้นไป ทุกสาขา
  •มี Service mind มีใจรักงานขาย
  •มีความขยัน อดทน กระตือรือล้น ความคล่องตัวและมนุษย์สัมพันธ์ดี
  •สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Word Excel ได้คล่อง
                    รายละเอียดงาน

  พนักงานจัดซื้อ
  อัตรา : 1
  เงินเดือน :
 • ตามตกลง
 • สถานที่ทำงานสำนักงานอยู่ติดถนน บางนา-ตราด กม.25 (ขาเข้ากทม.)สมุทรปราการ
  รายละเอียดของงาน : สั่งซื้อสินค้า
  ติดตามสินค้า
  เปรียบเทียบราคา
  หาผู้ขายรายใหม่
  เข้าสต็อกสินค้า
  ทำ Barcode
  ดูสต็อกขั้นต่ำ
  คุณสมบัติผู้สมัคร :
  •เพศ ชาย/หญิง
  •อายุ 20-27 ปี
  •วุฒิการศึกษา ม.6/ปวช.ขึ้นไป ทุกสาขา
  •มีความละเอียดรอบคอบ
  •มีทักษะความสามารถในการเจรจาต่อรอง
  •มีความคล่องตัวและอดทนสูง ทำงานในสภาพกดดันได้ดี
  •สามารถทำงานและสื่อสารกับคนได้ทุกระดับ
  •สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Word Excel ได้คล่อง
                    รายละเอียดงาน

  พนักงานบัญชี (ด่วน)
  อัตรา : 1
  เงินเดือน :
 • ตามตกลง
 • สถานที่ทำงานสำนักงานอยู่ติดถนน บางนา-ตราด กม.25 (ขาเข้ากทม.)สมุทรปราการ
  รายละเอียดของงาน : ติดตามการรับชำระหนี้
  เงินสดย่อย
  ตรวจสอบสินค้าและเอกสาร ก่อนออกจากบริษัท
  รวบรวม Invoice ซื้อ ขาย
  รวบรวม เอกสาร รายรับ รายจ่าย
  รวบรวม เอกสาร ค่าใช้จ่าย
  รับวางบิล ทำจ่าย จ่ายเช็ค
  คุณสมบัติผู้สมัคร :
  •เพศ ชาย/หญิง
  •อายุ 20-27 ปี
  •วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป (ด้านบัญชี)
  •มีความรับผิดชอบสูงและละเอียดรอบคอบ
  •มีความขยัน อดทน กระตือรือล้น ความคล่องตัวและมนุษย์สัมพันธ์ดี
  •สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Word Excel ได้คล่อง
                    รายละเอียดงาน

  พนักงานคลังสินค้า
  อัตรา : 2
  เงินเดือน :
 • ตามตกลง
 • สถานที่ทำงานสำนักงานอยู่ติดถนน บางนา-ตราด กม.25 (ขาเข้ากทม.)สมุทรปราการ
  รายละเอียดของงาน : ควบคุมดูแลการจัดสต๊อกสินค้า
  ควบคุมดูแลการเบิกจ่ายสินค้า
  ควบคุมการรับสินค้า
  ตรวจสอบเช็คสต็อกคงเหลือ
  คุณสมบัติผู้สมัคร :
  •เพศ ชาย
  •อายุ 20-25 ปี
  •วุฒิการศึกษา ม.6/ปวช.ขึ้นไป ทุกสาขา
  •มีความละเอียดรอบคอบ
  •มีความคล่องตัว
  •สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Word Excel ได้
                    รายละเอียดงาน

  วิธีการรับสมัครงาน

  1.เขียนใบสมัครด้วยตัวเอง วันพุธ/เสาร์ เวลา 9.00-12.00 น
  2.ส่งจดหมายสมัครงานมาที่บริษัท(จะดีกว่า)
  3.E-mail
  เอกสารประกอบการสมัคร
  1.รูปถ่าย 2 รูป
  2.สำเนาวุฒิการศึกษา
  3.สำเนาบัตรประชาชน
  4.สำเนาทะเบียนบ้าน
  5.ใบผ่านงาน(ถ้ามี)  บริษัท ส.ชัยเจริญทรัพย์ ซัพพลาย จำกัด
  ติดต่อ : คุณคมสรร
  30/2-3 ม.6 ถ.บางนา-ตราด กม.25 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540
  โทรศัพท์ : 02-7085930 (Internet), 086-331-2127 Fax : 02-7085929
  http://www.schaisupply.com

  [แผนที่]  [สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม]

  บริษัท ส.ชัยเจริญทรัพย์ ซัพพลาย จำกัด โทร. 02-708-5930 (Internet), 086-331-2127 แฟกซ์ 02-7085929
  www.schaisupply.com Copyright © 2009-2018 Powered by B2C Creation Dot Com B2C Creation ®